جلسه بررسی و توجیهی سیاست گذاریهای سومین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی

روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱/۳۰ با حضور معاون محترم مدیر تحصیلات تکمیلی و کلیه همکاران اداره تحصیلات تکمیلی جلسه توجیهی بررسی سیاست گذاریهای سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی برگزار و ضمن بیان سیاست گذاریها نسبت به توجیه موارد مبهم توسط جناب آقای دکتر کرباسی توضیحات لازم بیان گردید.

آلبوم تصاویر: