آموزش نحوه برگزاری آزمون رایانه ای دستیاری رشته پزشکی

قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون شفاهی پذیرش دستیار رشته پزشکی خانواده.

 

  جهت آشنایی با نحوه آشنایی با نحوه برگزاری آزمون رایانه ای اینجا را کلیک کنید