جلسه هماهنگی به منظور رفع ابهامات مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی

روز سه شنبه  مورخ ۹۶/۰۲/۱۲ با حضور  معاون محترم مدیر تحصیلات تکمیلی و رئیس و همکاران  محترم اداره تحصیلات تکمیلی جلسه مشترکی به منظور بحث و بررسی در خصوص مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل و جناب آقای دکتر کرباسی معاون محترم  تحصیلات تکمیلی دانشگاه پاسخگوی سوالات و ابهامات  همکاران در خصوص مصوبات  شورا  بالاخص سیاستگذاریها بودند . 

آلبوم تصاویر: