ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی

 

به اطلاع میرساند ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ از طریق سایت

http://jazb.acc.behdasht.gov.ir  انجام خواهد شد.